ایجاد و پشتیبانی از مشاغل اسان و خانگی
سه‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1387
مایع لوله بازکن ...

یک نیاز یک ماده پر مصرف یک تولید با سود بالا : 

مایع لوله بازکن این روزها نامیست که یه گوش اکثر شما ها خورده و چند وچون کارایی 

انرا میدانید اما یاداوری برخی جزییات ضرر ندارد . 

این مایع لوله بازکن که مورد بحث ماست در بطریهای 300 cc در سوپر مارکتها 

و داروخانه ها و عطاریها و ... در دسترس مردم هستند و کار ان باز کردن لوله 

گرفته است بگذریم... 

تولید این مایع و بسته بندی ان یکی از اسانترین تولیدات با هزینه کم است که 

شما میتوانید با هزینه حدودی 100 هزار تومان یک دوره انرا تولید و پس از  

فروش با سود ان دور دوم و دورهای بعدی را با قدرت بیشتر ادامه دهید . 

این مایع نیز در یک زیر زمین خانه یا حیاط یا هر جایی مانند پارکینگ قابل  

اجراست و فروش و تهیه مواد اولیه ان هم به سادگی امکانپذیر است .