ایجاد و پشتیبانی از مشاغل اسان و خانگی
سه‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1387
در کنار هم باشیم

امروزه معضل بیکاری در تمام مقیاس ان به وفور در سطح جامعه مشاهده میشود و اکثر 

بخشها چه از نوع دولتی و چه بخش خصوصی برای حل این مشکل جهانی در تلاشند اما این 

تنها به ان معنا نیست که دیگر دست روی دست بگذاریم و منتظر حل مشکل بیکاری باشیم . 

بلکه هر یک از ما میتوانیم با در نظر گرفتن توانایی های فردی و گروهی خود برای اغاز یک 

راه کار خروج از بحران خود و دیگری را از قید بیکاری رها سازیم وقتی کنار هم باشیم و همه 

ایده ها و نظرات و فنون و تخصص هم را کنار هم بچینیم ان زمان دیگر نیازی به فرشته نجات 

از بیکاری لازم نخواهد بود و ما بی هیچ تمنا و خواهشی از کسی خواهیم توانست به پر  

درامدترین افراد جامعه تبدیل شویم و برای کشور و مردم خویش مفید واقع شویم اما دوستان... 

ما نصف این راه را رفته ایم و شرایط را برای همکاری شما مهیا نموده ایم فقط کافیست  

لحظاتی را به خواندن این مطالب صرف کنید و در اخر تصمیم بگیرید که قبول کنید یا نه اما  

بی تردید شما نیز از این راه کار ها استقبال خواهید کرد . 

و اما ما چه کرده ایم ؟ 

ما همه انچه لازم بود را انجام دادیم 

و 100 ها نوع کار و حرفه پر درامد را که قابل انجام در منزل یا محیطی کوچک 

باشد در نظر گرفته ایم کار و حرفه و تولید و همه انچه نیاز یک مردم و نیاز یک بازار 

باشد .